21 Ιουλίου 2012

95%

Κι αν αλλάξει κάτι, κάτι έχει προηγηθεί, ένα συνέδριο, και η κάθε απόφαση έχει επικυρωθεί από μια πλειοψηφία. Το πρόβλημα της λειτουργίας ενός ΚΚ δεν είναι στους τύπους, αλλά στην ίδια την ουσία της Δημοκρατίας. Αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Και στην τυπική Δημοκρατία τα ΚΚ είναι άψογα. Στην ουσιαστική Δημοκρατία λειτουργεί ηγεμονικά και την καταργεί στο όνομα του "σωστού".