31 Οκτωβρίου 2009

Καμπάνια 21

Άρθρο 21 του Συντάγματος της fucking Κυπριακής fucking Δημοκρατίας:

"Έκαστος έχει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι μετ’ άλλων περιλαμβανομένου του δικαιώματος ιδρύσεως συντεχνιών και προσχωρήσεως εις ταύτας προς προστασίαν των ιδίων αυτού συμφερόντων."

Ως ενδειξη αλληλεγγύης στους απεργούς του Cafe la Mode έχω φτιαξει με τις φτωχες μου γνώσεις ένα banner κι ελπίζω να το αναρτήσετε και εσεις στο blog σας.

Ας κάνουμε κάτι!

Δεν υπάρχουν σχόλια: