30 Ιανουαρίου 2013

Choose for Cyprus

Το Choose4Cyprus αποτελεί μια κοινή ακαδημαϊκή πρωτοβουλία που πραγματοποιείται από ερευνητές από τα παρακάτω πανεπιστημιακά ιδρύματα: α) Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, β) e-Democracy Centre, Center for Democracy Aarau, University of Zurich και γ) Department of Public Administration, University of Twente.
Ο τεχνικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε από τον Δρ. Κώστα Τζιούβα και τον προπτυχιακό φοιτητή Γιάννη Δεσπότη από το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο γραφικός σχεδιασμός έγινε από τον Claudio Mendoça. Η παρούσα πρωτοβουλία είναι μη κερδοσκοπική.

Κύριοι Ερευνητές

Δρ. Βασιλική Τρίγκα, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δρ. Νικόλας Τσαπατσούλης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δρ. Κώστας Τζιούβας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δρ. Λία Σπυρίδου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δρ. Κώστας Γεμενής, University of Twente
Dr. Fernando Mendez, University of Zurich

Άλλοι Ερευνητές/Διαχειριστές

Δρ. Ιωάννης Κατάκης, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νίκος Μαλέκος – Blog, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η εφαρμογή βασίστηκε σε αποτελέσματα Παγκύπριας αντιπροσωπευτικής ποσοτικής έρευνας (07/01-17/01/2013) (χρηματοδότηση από το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, ΤΕΠΑΚ) στην οποία συμμετείχαν οι παρακάτω προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές:
Προπτυχιακοί Φοιτητές: Χρήστος Αντρέεβ, Μαρία Γεωργίου, Παναγιώτης Θεμιστοκλέους, Μαρία Κωνσταντίνου, Αρίστη Μακρή, Δόμνα Μιχαήλ, Παναγιώτης Παρπούνας, Βελισσάριος Φελλά, Εύρη Φωτιάδου, Αντωνία Χαγιάννη (Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: Γιάγκη Γιάγκη, Μαρία Ματσαγγίδου  (Πανεπιστήμιο Κύπρου)http://www.choose4cyprus.com/#p4

Δεν υπάρχουν σχόλια: